Peroksol

Neutralny / Niepieniący / Dezynfekujący

Przeznaczony do obiegowej, natryskowej i zanurzeniowej dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz dezynfekcji wody płuczącej w zakładach przetwórstwa spożywczego. Łatwo ulega biodegradacji. Można go stosować jako wzmacniacz do roztworów myjących ługu sodowego.

Stal nierdzewna jest odporna. Czas kontaktu z aluminium, miedzią i jej stopami powinien być ograniczony.

Substancja czynna: nadtlenek wodoru (zawartość: 350g/kg Peroksolu)

Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego

Produkt tylko na zamówienie. Dostawa chemii od producenta raz w miesiącu.

Masa netto:
44,31 zł

(44,31 zł szt)

Ilość
Produkt na zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania 4 tygodnie.

Peroksol

Działanie:

 • Mieszanina myjąco - dezynfekująca
 • Łatwo ulega biodegradacji i nie ulega bioakumulacji.
 • Nie pieni się
 • Skuteczny w niskich i wysokich temperaturach
 • Posiada właściwości bakteriobójcze w stosunku do: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium.
 • Posiada właściwości grzybobójcze w stosunku do: Candida albicans i Aspergillus niger. 
 • Zawiera nadtlenek wodoru

Zastosowanie:

 • Spełnia wymogi norm PN-EN 1276, PN-EN 13697, PN-EN 1650 - może być stosowany do dezynfekcji obiegowej, natryskowej, zanurzeniowej powierzchni kontaktujących się z żywnością w przemyśle spożywczym, w tym do zbiorników, rurociągów, pojemników, urządzeń i narzędzi.
 • Spełnia wymogi norm PN-EN 1040 i PN-EN 1275 może być stosowany do dezynfekcji wody płuczącej produkty w przemyśle mięsnym, drobiarskim i warzywnym.
 • Może być używany, jako składnik wzmacniający własności myjące roztworów myjących na bazie ługu sodowego.
 • Do dezynfekcji powierzchni i wody płuczącej w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • Można stosować do stali nierdzewnej. Czas kontaktu z aluminium, miedzią i jej stopami powinien być ograniczony.

Sposób użycia przy dezynfekcji powierzchni:

Działanie bakteriobójcze roztworów wodnych:

 • cyrkulacja na zimno (ca 20ºC): stężenie 20g/1kg roztworu - czas kontaktu 5 minut
 • cyrkulacja na gorąco (70÷80ºC): stężenie 20g/1kg roztworu - czas powyżej 5 minut
 • zanurzenie i natrysk w temp. otoczenia: stężenie 20g/1kg roztworu - czas kontaktu 5 minut

Działanie grzybobójcze:

 • temp ca 20ºC: stężenie 20g/1kg roztworu - czas minimum 15 minut

Po dezynfekcji należy dokonać dokładnego spłukania powierzchni czystą woda w celu usunięcia resztek PEROKSOLU. Wskazane jest wstępne mycie przed procesem dezynfekcji. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Sposób użycia do dezynfekcji wody płuczącej:

Działanie bakteriobójcze

 • 10- krotna redukcja zdolnych do życia bakterii stężenie 10g/1kg roztworu - czas kontaktu 30 minut
 • 10- krotna redukcja zdolnych do życia bakterii stężenie 15g/1kg roztworu - czas kontaktu 30 minut
 • >10- krotna redukcja zdolnych do życia bakterii stężenie 20g/1kg roztworu - czas kontaktu 30 minut

Działanie grzybobójcze

 • 103 - krotna redukcja zdolnych do życia grzybów stężenie 10g/1kg roztworu - czas kontaktu 30 minut
 • 103 - krotna redukcja zdolnych do życia grzybów stężenie 15g/1kg roztworu - czas kontaktu 30 minut
 • >104 - krotna redukcja zdolnych do życia grzybów stężenie 20g/1kg roztworu - czas kontaktu 30 minut

Mieszaninę należy stosować w układach obiegowych otwartych; w systemach zamkniętych wymagane są zawory oddechowe, aby nie dopuścić do wzrostu ciśnienia spowodowanego wydzielaniem się gazów.

Bezpieczeństwo:

 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 • Zanieczyszczone oko płukać z rozchylonymi powiekami pod bieżącą wodą przez kilka minut i skonsultować się z lekarzem.
 • Zanieczyszczoną skórę płukać wodą
 • z mydłem i dobrze spłukać wodą.
 • W przypadku spożycia obficie popić wodą i zapewnić dostęp świeżego powietrza, nie powodować wymiotów, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.
 • W przypadku zatrucia przez drogi oddechowe, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w przypadku dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.
 • Opakowania wykonane z PE-HD wielokrotnego użytku. Powinny być zwrócone producentowi, podlegają odzyskowi lub recyklingowi.
 • Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Wysyłka:

Produkt tylko na zamówienie. 
Dostawa chemii od producenta raz w miesiącu. 

Opis

pH
neutralny
Właściwości
dezynfekujący
Dodatkowe funkcje
Niepieniący

Pliki do pobrania

Peroksol - ulotka informacyjna

Pliki do pobrania (283.48k)

Peroksol - karta charakterystyki

Pliki do pobrania (380.81k)