Sanitex

Neutralny / Pieniący / Myjąco - Dezynfekujący

Płyn myjąco-dezynfekujący do powierzchni kontaktujących się z żywnością w zakładach przetwórstwa spożywczego. Produkt biobójczy.

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki [zaw. 5g/100g produktu].

Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego

Produkt tylko na zamówienie. Dostawa chemii od producenta raz w miesiącu.

Masa netto:
68,29 zł

(68,29 zł szt)

Ilość
Produkt na zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania 4 tygodnie.

Sanitex

Działanie:

 • działanie biobójcze - 5 % roztwór wodny SANITEXU wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w czasie 15 minut, w temperaturze 20°C
 • usuwa zabrudzenia tłuszczowe i białkowych.
 • Nie wolno mieszać z innymi płynami zawierającymi anionowe związki powierzchniowo-czynne. 

Zastosowanie:

 • mycie i dezynfekcja aparatów, urządzeń i powierzchni produkcyjnych metodą pianową lub ręczną
 • odpowiedni do mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych wykonanych z metali i plastiku.

Sposób użycia:

 • Przygotowany roztwór nakładać w postaci piany lub ręcznie na czyszczone powierzchnie
 • Umożliwić kontakt roztworu roboczego z powierzchniami mytymi przez co najmniej 15 minut
 • Po myciu i dezynfekcji powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia

Dozowanie:

 • Roztwór roboczy o stężeniu 5 % wag. - rozpuścić 5 kg SANITEXU w 95 litrach wody przeznaczonej do spożycia.

Bezpieczeństwo:

 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
 • SANITEX ma działanie żrące dla oczu i skóry.
 • Bezpośredni kontakt ze skórą może powodować poparzenia chemiczne, kontakt z oczami stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
 • Spożycie może spowodować poparzenia przełyku i żołądka. 
 • Zatrucie drogą oddechową jest mało prawdopodobne. Jednak w przypadku złego samopoczucia przy pracy z produktem zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie trwania niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarskiej.
 • W razie kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i
 • przemywać ciało dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się podrażnienia natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy je natychmiast przemywać wodą przez kilka minut przy rozchylonych powiekach. Zapewnić natychmiastową pomoc okulistyczną.
 • W razie połknięcia przepłukać usta i obficie popić wodą . Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie złego samopoczucia skonsultować się lekarzem. Jeśli to możliwe należy pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę.
 • Podczas stosowania płynu używać ubrań ochronnych, okularów i rękawic gumowych.
 • W normalnych warunkach i przy stosowaniu się do wskazówek producenta ochrona dróg oddechowych i dodatkowa wentylacja nie są konieczna.

Wysyłka:

Produkt tylko na zamówienie.
Dostawa chemii od producenta raz w miesiącu. 

Opis

pH
neutralny
Właściwości
dezynfekujący
Dodatkowe funkcje
Pieniący

Pliki do pobrania

Sanitex - ulotka informacyjna

Pliki do pobrania (273k)

Sanitex - karta charakterystyki

Pliki do pobrania (311.24k)