Tesol

Alkaliczny / Pieniący / Myjąco - Dezynfekujący

Preparat biobójczy - to pianowa, alkaliczna mieszanina myjąca i dezynfekująca przeznaczona do nakładania na powierzchnie w postaci piany jak i do stosowania metodą ręczną.

Nie jest zalecany do powierzchni z aluminium, cynku i cyny.

Substancja czynna: (aktywny chlor) podchloryn sodu (zaw. 30% wag., ok. 53g aktywnego chloru na 1 dm3)

Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego

Produkt tylko na zamówienie. Dostawa chemii od producenta raz w miesiącu.
Nie wysyłamy tego produktu kurierem. Istnieje możliwość odbioru osobistego.

Masa netto:
48,15 zł

(48,15 zł szt)

Ilość
Produkt na zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania 4 tygodnie. Odbiór w Wańczykowce.

Tesol

Działanie:

 • Alkaliczny środek myjąco-dezynfekujący w zakładach przetwórstwa żywności
 • TESOL jest produktem biobójczym, posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
 • Zawiera aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu [CAS: 7681-52-9, WE: 231-668-3 zaw. 4,5 g/100 g produktu].
 • Usuwa zanieczyszczenia białkowe i tłuszczowe z mocno zabrudzonych powierzchni.
 • Doskonale usuwa uporczywe żółte naloty z płyt warstwowych ( tzw. Płyt obornickich)

Zastosowanie:

 • Przeznaczony do nakładania na powierzchnie w postaci piany jak i do stosowania metodą ręczną.
 • Do codziennego mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń, pojemników itp. w przemyśle spożywczym
 • Odpowiedni do mycia i dezynfekcji ścian, posadzek, glazury, usuwania przebarwień wykonanych z tworzyw sztucznych, glazury i stali nierdzewnej
 • Przeznaczony do mycia powierzchni kontaktujących się z żywnością
 • Nie jest zalecany do powierzchni z aluminium, cynku i cyny.

Sposób użycia:

 • Bezpośrednio przed użyciem przygotować do mycia roztwór roboczy TESOLU o stężeniu 1% - 5%, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni.
 • Nakładać pianę na powierzchnie myte przy pomocy urządzenia pianotwórczego lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym tak aby umożliwić kontakt z mytą powierzchnią przez 15 minut
 • Po myciu i dezynfekcji powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Dozowanie:

 • Roztwór roboczy w stężeniu 1% - 5% -> należy rozpuścić 1 kg do 5 kg TESOLU na 100 litrów wody przeznaczonej do spożycia.
 • Temperatura roztworu nie powinna być wyższa niż 50°C

Bezpieczeństwo:

 • Produkt powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • Kontakt ze skórą powoduje oparzenia, silne działanie żrące na skórę i błony śluzowe.
 • Kontakt z oczami powoduje zagrożenie poważnych oparzeń chemicznych oraz utraty wzroku.
 • Spożyty produkt ma silne działanie żrące na układ pokarmowy, ryzyko perforacji przełyku i żołądka.
 • Wdychanie może powodować podrażnienie układu oddechowego. W przypadkach narażenia drogą oddechową wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Chronić przed utratą ciepła. Jeśli objawy zatrucia nie ustępują należy zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.
 • W razie duszności podawać tlen. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemywać ciało dużą ilością wody. W razie wystąpienia zmian skórnych zasięgnąć porady lekarskiej.
 • W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy przemywać je wodą przez 15 minut przy rozchylonych powiekach. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.
 • W razie połknięcia przepłukać usta oraz obficie popić wodą. Nie należy powodować wymiotów ani podawać poszkodowanemu kwaśnych środków zobojętniających. Zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Jeżeli to możliwe należy pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę.
 • TESOL należy stosować zgodnie z instrukcją mycia i przy włączonych systemach wentylacyjnych mytych pomieszczeń. Zalecana krotność wymiany powietrza wynosi 10 razy w ciągu godziny. Nie zachodzi potrzeba dodatkowego wietrzenia pomieszczeń po zastosowaniu roztworów roboczych.
 • Podczas przelewania koncentratu i stosowania roztworów roboczych używać odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy.
 • TESOL przechowywać tylko w prawidłowo oznakowanych opakowaniach producenta, zalecana temperatura przechowywania od 5 do 25ºC, w miejscu chronionym przed dostępem promieni słonecznych i zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Nie mieszać z kwasami i produktami kwaśnymi - wydziela się wtedy trujący chlor gazowy.
 • Nie zrywać etykiet i znaków ostrzegawczych z pojemników.
 • Termin ważności dla produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 

Wysyłka:

Produkt tylko na zamówienie.
Dostawa chemii od producenta raz w miesiącu.
Nie wysyłamy tego produktu kurierem. Istnieje możliwość odbioru osobistego.

Opis

pH
alkaliczny
Właściwości
myjaco - dezynfekujący
Dodatkowe funkcje
Pieniący

Pliki do pobrania

Tesol - ulotka informacyjna

Pliki do pobrania (309.71k)

Tesol - karta charakterystyki

Pliki do pobrania (175.04k)