Barsan

Neutralny / Pieniący / Dezynfekujący

Płyn do dezynfekcji powierzchni produkcyjnych mających kontakt z przetwarzaną żywnością np. stołów, pojemników, przenośników itp.

Substancje czynne:

  • chlorek didecylodimetyloamoniowy,
  • czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki [zaw. 3,33 g/100 g]
  • czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo, chlorki [zaw. 3,33 g/ 100 g]


Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego

Produkt tylko na zamówienie. Dostawa chemii od producenta raz w miesiącu.
Nie wysyłamy tego produktu kurierem. Istnieje możliwość odbioru osobistego.

Masa netto:
341,85 zł

(341,85 zł szt)

Ilość
Produkt dostępny do odbioru w Wańczykówce.

Barsan

Działanie:

 • produkt biobójczy
 • wykazuje działania bakteriobójcze i grzybobójcze
 • myje i dezynfekuje urządzenia i powierzchnie produkcyjne

Zastosowanie:

 • Dezynfekcja powierzchni produkcyjnych mających kontakt z przetwarzaną żywnością (stoły, aparaty, urządzenia, przenośniki itp.)

Sposób użycia:

 1. Powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji umyć roztworem zawierającym odpowiedni środek myjący i dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia;

 2. Przygotować roztwór roboczy BARSANU o stężeniu 1% wag., rozpuszczając 1 kg BARSANU w 99 litrach wody przeznaczonej do spożycia o temperaturze 20°C (lub korzystnie w wodzie o temperaturze wyższej);

 3. Przy pomocy aparatu pianowego lub używając lancy do pianowania pokryć dezynfekowane powierzchnie pianą wytworzoną z roztworu roboczego i pozostawić na co najmniej 15 minut na powierzchniach;

 4.  Po upływie 15 minut powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.  

SKUTKI UBOCZNE I PIERWSZA POMOC:Barsan jest produktem o działaniu drażniącym na skórę, powoduje poważne uszkodzenie oczu. Po spożyciu może powodować poważne podrażnienie przełyku i żołądka. Zatrucie drogą oddechową jest mało prawdopodobne. Jednak w przypadku złego samopoczucia przy pracy z mieszaniną zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie trwania niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarskiej. W razie kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemywać ciało dużą ilością wody. W przypadku zmian na skórze zapewnić pomoc medyczną. W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy je natychmiast przemywać wodą przez 10 - 15 minut przy rozchylonych powiekach. Zapewnić natychmiastową pomoc okulistyczną. W razie połknięcia przepłukać usta i obficie popić wodą. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Nie wywoływać wymiotów. W razie złego samopoczucia skonsultować się lekarzem. Jeśli to możliwe należy pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę.

Wysyłka:

Produkt tylko na zamówienie.
Dostawa chemii od producenta raz w miesiącu. 
Nie wysyłamy tego produktu kurierem. Istnieje możliwość odbioru osobistego.

 

Opis

pH
neutralny
Właściwości
dezynfekujący
Dodatkowe funkcje
Pieniący

Pliki do pobrania

Barsan - Ulotka informacyjna

Pliki do pobrania (923.8k)

Barsan - karta charakterystyki

Pliki do pobrania (709.92k)